โปลิฟาร์มมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ผลิตและทำการตลาดเวชภัณฑ์ยาที่เป็นยาสามัญหลากหลายรูปแบบ โดยโปลิฟาร์มยึดมั่นในชื่อเสียงด้านคุณภาพเป็นเลิศและมั่นใจได้ในผลิตภัณฑ์ที่เราผลิต ในราคาที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล

โปลิฟาร์มก่อตั้งเมื่อปี 1978 ในห้วงเวลาที่ความต้องการยาที่นำเข้าจากต่างประเทศสูงขึ้น อันเป็นที่มาของเป้าหมายที่จะผลิตยาที่มีคุณภาพมาทดแทนยาที่นำเข้าที่มีราคาแพง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถหาซื้อได้ในราคาที่เหมาะสม

ทั้งนี้โปลิฟาร์มดำเนินธุรกิจในผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อของโปลิฟาร์มเองทั้งในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศแล้ว ได้แก่ สิงคโปร์ ฮ่องกง เวียดนาม บังคลาเทศ มาเลเซีย ศรีลังกา พม่า และอื่นๆ โปลิฟาร์มยังผลิตยาภายใต้พันธสัญญา (Contact manufacture) อีกด้วย นอกจากนี้ยังนำเข้าเวชภัณฑ์จากต่างประเทศที่โปลิฟาร์มไม่สามารถผลิตเองได้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและให้ผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์มีทางเลือกในการใช้ยาหลากหลายมากขึ้น

Copyrights (c) 2024 All rights reserved @ Polipharm Co.,Ltd.