CMO

วิจัยและพัฒนา

หน่วยงานวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่ทดลองและค้นคว้ายาใหม่ๆให้กับบริษัทโปลิฟาร์มมุ่งเน้นพัฒนายาสามัญใหม่ๆ ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการรักษาเท่าเทียมกับยานำเข้า (ต้นแบบ) จากต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถซื้อยาในราคาถูกลงด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญของเภสัชกรและนักวิทยาศาสตร์รวมถึงเครื่องมือผลิตและอุปกรณ์วิเคราะห์ที่ทันสมัยบริษัทมีบริการรับทำการวิจัยและพัฒนาให้กับโปลิฟาร์มและลูกค้าทั่วไป  

Copyrights (c) 2022 All rights reserved @ Polipharm Co.,Ltd.