News & Events

News & Events > ฝ่ายบริหารบริษัทฯ มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญ...

ฝ่ายบริหารบริษัทฯ มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เนื่องจากปีนี้ทางบริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด ได้งดจัดกิจกรรมกินเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2564 จากสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด-19 แต่ยังคงจับรางวัลให้กับพนักงานทุกคน โดยมีตัวแทนแต่ละฝ่ายเป็นผู้จับรางวัลแทนพนักงาน ทั้งนี้ฝ่ายบริหารบริษัทฯ ได้มอบรางวัลพิเศษให้แก่พนักงานผู้โชคดีเพิ่มเติม พร้อมกันนี้บริษัทฯได้เเจกอาหารกล่องให้กับพนักงานทุกคนด้วยCopyrights (c) 2022 All rights reserved @ Polipharm Co.,Ltd.