News & Events

News & Events > ร่วมสมทบโครงการทุนการศึกษา,อาหารกลางวัน

ร่วมสมทบโครงการทุนการศึกษา,อาหารกลางวัน

วันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด ร่วมสมทบโครงการทุนการศึกษา, เลี้ยงอาหารกลางวันและนม เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาเด็ก (อายุ 2.5-6 ขวบ ) ณ สถานรับเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ อำเภอสำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการCopyrights (c) 2023 All rights reserved @ Polipharm Co.,Ltd.